Trang chủ » THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY » Thay đổi tên công ty cổ phần

Thay đổi tên công ty cổ phần

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN :

1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật

2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định thay đổi tên công ty cổ phần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty cổ phần.

3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên công ty doanh nghiệp cổ phần của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp.

5- Mục lục hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần (ghi theo thứ tự)

6- Bìa hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần : bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.

7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.


Zalo

Facebook

Hotline

Email