Trang chủ » DỊCH VỤ KẾ TOÁN » Dịch vụ kế toán: báo cáo thuế

Dịch vụ kế toán: báo cáo thuế

DỊCH VỤ BAO GỒM:

– Tư vấn dịch vụ kế toán: sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào

– Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi

– Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng

– Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý

– Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý

– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế và các dịch vụ kế toán báo cáo thuế khác.


Zalo

Facebook

Hotline

Email